HAKKIMIZDA

Boşanma, Mal Paylaşımı ve Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakası, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizidir. Kadın hakları, aile içi şiddetin önlenmesi ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

ANKA Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu tarafından bu hukuk dalında verilen hizmetler, dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Boşanma Davaları (Çekişmeli Boşanma Davaları),

Anlaşmalı Boşanma Davası,

Aile konutu ve uygulamaları,

Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar,

Evlat edinme izin davası,

Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması davaları,

Mal Paylaşımı, Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri davaları,

Mal rejiminde eşlerin yasal alım haklarından doğan davalar,

Nafaka davaları,

Nişan bozulmasından doğan davalar,

Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları,

Maddi Tazminat davaları,

Manevi tazminat Davaları,

Tanıma ve Tenfis davaları,

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmelerinin (Protokollerrinin) Hazırlanması,

Aile hukukuna ilişkin korunma önlemlerinin alınması,

Aile konutu üzerindeki hakların denetlenmesi,

Eşler arası hukuki sorunların denetlenmesi ve giderilmesi,

Eşler arası mal rejiminin denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

Nafaka takibi,

Velayetin denetlenmesi,

Evlilik Szöleşmelerinin Hazırlanması (Mal Rejimi Sözleşmelerinin Hazırlanması).