HAKKIMIZDA

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiş, ANKA Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye’de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

ANKA Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları şoyledir:

• Telif hakları

• Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

• Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi

• Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

• Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık

hizmeti verilmesi

• Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve

uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri