HAKKIMIZDA

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin; elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve Kanun’da düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

ANKA Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, KVKK ve GDPR mevzuatlarınca gereklilikler kapsamında kişisel verilerin korunması konusunda danışmanlık vermektedir. Ekibimiz bu hukuk alanında mevzuatın oluşumu sürecinde de yer alan uzman kişilerden oluşmaktadır. ANKA Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, mevzuata uyumluluk, ihlal önleme ve bildirim, olay yönetimi prosedürleri, acil durum eylem planı ve güvenlik politikaları açılarından hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Ayrıca yükümlülüklerin tam olarak sağlanması anlamında şirket içi farkındalık eğitim hizmeti de verilmektedir.