HAKKIMIZDA

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, sigorta akdi ile ilgili şahıslar arasındaki ilişkilerle, sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını bir sistem içinde inceleyen bir hukuk dalıdır.

Sigorta hukuku, sosyal sigorta ve özel sigorta olmak üzere ikiye ayrılır. Sosyal sigorta, devlet tarafından kamu düzeninin ve toplum sağlığının sağlanmasına ilişkin konulardaki sigorta çeşitlerini konu alır. Özel sigorta ise, kanun ile yasaklanmayan her konuda yaptırılabilmesi mümkün olan sigortaları konu alır.

ANKA Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri, sigortacıları, ve aracı kuruluşları temsil etmekte hizmetleri vermektedir.

Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları,

Trafik kazalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları,

Yangın sigortası davaları,

Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları

Motorlu taşıtlarda kaza sonrası meydana gelen değer kaybının tahsiline yönelik değer kaybı davaları,

Ferdi Kazalara ilişkin davalar,

İşyeri sigortalarından kaynaklanan alacak davaları,

Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar,

Sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin tahkim davalarında taraf vekilliği,

Dava öncesi sigorta sirketlerinden tazminatların tahsili süreçlerinin hukuki olarak takibi,

Sigorta sözleşmesinden kaynakalanan uyuşmazlıkların hukuki olarak çözümü,

Sigorta ile ilgili hukuki her konuda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti verilmesi.