HAKKIMIZDA

Spor Hukuku

ANKA Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, spor hukuku alanında verdiği bazı hizmetler aşağıdadır,

Sporcuların ve Kulüplerin; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, tek hakimler ve disiplin komitesi), UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili,

Sponsorluk Sözleşmesi, Sporcu ile Kulüp arasındaki Sözleşmeler, Oyuncu Sözleşmesi Sözleşmeleri, Turnuva Organizasyon Sözleşmesi ve diğer Sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi ve müzakere edilmesi,

Ana Sözleşmelerinin ve talimatnamelerinin hazırlanmasında gerekli desteğin verilmesi,

Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda hukuksal destek,

Sporcuların ve Kulüplerin hukuksal vergi sorunlarının çözümlenmesi,

Sporcuların, yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması,

Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında sorumluluğu.