HAKKIMIZDA

Uluslararası Ticaret Hukuku

Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır.

Küresel ekonominin neredeyse her alana yayılması ve artan ithalat ihracat faaliyetleri sonucu uluslararası ticaret hukuku çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu konuda öncelikle uluslararası ticaret hukukunun kamu hukuku ve özel hukuka tabi olduğu birtakım düzenlemeler mevcuttur. Ticari uyuşmazlıkların uluslararası çözümü, korunma önlemleri ve vergiler kamu hukuku alanına ilişkin belirtebileceğimiz hususlardır. Uluslararası mal satışları, uluslararası ticaret hukuku sözleşmeleri, kullanılan teslim şekilleri, uyuşmazlıkların çözümü ve ödeme şekilleri uluslararası ticaret hukukunun özel hukuka tabi olduğu konuların başlıcasıdır.

ANKA Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu deneyimli uluslararası ticaret avukatlarıyla müvekkillerine kaliteli bir hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Hukuk büromuz, birçok ülkeden yabancı hukuk ofisleriyle ve ayrıca birçok ülkenin başkonsolosluğuyla irtibat halinde hukuki işlemlerinizi çözüme kavuşturmaktadır. Ayrıca hukuk büromuzun amacı müvekkillerin sadece mevcut problemlerini değil, muhtemel problemlerini de kontrol altına almaktır.

ANKA Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu'nun sizlere vereceği başlıca uluslararası ticaret hukuku hizmetleri şunlardır:

1-Türk şirketlerinin uluslararası şirketlerle yapacağı ticari sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi, yorumlanması

2-Yabancı şirketlerin Türkiye’de yapacağı ticari işlerde hukuki destek verme ve hukuki zemin yaratma

3-Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki şirket kurma, ticari iş yapma gibi hukuksal işlemlerde hukuki görüş vermek, danışmanlık yapmak ve yabancı mevzuatların analizini çıkartmak

4-Franchising, distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması

Yabancı unsurlu anlaşmalarda uyuşmazlık çıktığı zaman bu ihtilafı çözüme kavuşturma

5-Uluslararası yatırımlarda vergilendirme konusunda hukuki görüş bildirme ve yatırımlarda hukuki destek

6-CISG (Uluslararası Satış Sözleşmesi) ile ilgili doğan sıkıntılar ve bu sözleşmelerin oluşturulması

7-Uluslararası alacakların tahsili ve icra kanallarından alacağın temin edilmesi

8-Uluslararası Tahkim yollarını kullanarak uyuşmazlıkların çözümünü sağlama

9-Uluslararası şirketler arasındaki rekabet yasağı ve marka-patent uyuşmazlıklarını ilgilendiren konularda hukuki destek verme